8 IV 2021, GODZ. 19.00

Wydawnictwo Pogranicze zaprasza na debatę on-line wokół książki Ireny Grudzińskiej-Gross „Miłosz i długi cień wojny”. W rozmowie z autorką udział wezmą Paweł Bem, Marek Radziwon i Marek Zagańczyk. Spotkanie będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem facebooka pod tym linkiem: https://fb.me/e/1huRd9g5f

„Gdyby książka ta była obrazem, na pierwszym planie widniałby Czesław Miłosz z groźnym i ponurym pejzażem drugiej wojny światowej w tle. Obramowanie tego obrazu byłoby jednak całkiem współczesne, może nawet z ostatniej chwili, bo wojna jest teraz w samym centrum polskiej polityki historycznej. Poglądy i czyny Miłosza wprowadzają nas w tematy codziennie dyskutowane w mediach, widoczne na miejskich graffiti i na bluzach kibiców sportowych. Inna była historia drugiej wojny światowej w podręcznikach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku niż ta, której dzisiaj uczy szkoła. Niemal na naszych oczach zmieniają się jej bohaterowie i ofiary. Konflikt dotyczący przeszłości toczy się coraz ostrzej. Mówiąc słowami Mirona Białoszewskiego, historia narasta.”

Ze wstępu książki Ireny Grudzińskiej-Gross „Miłosz i długi cień wojny”
Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2020, seria Meridian

Irena Grudzińska-Gross – historyczka literatury i idei, eseistka i publicystka. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim przerwa­­­ne w 1968 roku kontynuowała we Włoszech i w Stanach Zjedno­czonych (Columbia University, 1982). Wykładała na uniwersyte­tach Emory, New York i Princeton. Kierowała programem dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Funda­cji Forda (1998–2003). W latach 2003–2008 dyrektor In­­stytutu Nauk Humanistycznych Boston Univer­sity. Obecnie profesor w Instytu­cie Slawistyki PAN i stypendystka Fundacji Guggenheima. Autorka m.in. książek Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville, Mickiewicz i wyobraźnia romantyczna (1995, 2000), Miłosz i Brod­ski. Pole magnetyczne (2007), Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów (wraz z Janem Tomaszem Grossem, 2011) oraz zbioru esejów Honor, horror i klasycy (2012).

Paweł Bem – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, edytor ineditów Czesława Miłosza, autor książki Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie.

Marek Radziwon — adiunkt Studium Europy Wschodniej UW, sekretarz Nagrody Literackiej Nike, były szef Instytutu Polskiego w Moskwie (2009-2014). Wydał m.in. ,,Pisarz po katastrofie. Biografia polityczna Jarosława Iwaszkiewicza” (WAB, 2010), ,,Żyliśmy jak ludzie wolni. Rozmowa z Siergiejem Kowalowem” (Czarne, 2017).

Marek Zagańczyk — eseista i redaktor. Autor tomów szkiców „Krajobrazy i portrety”, „Droga do Sieny”, „Cyprysy i topole”, „Berlińskie widoki”. Prezes wydawnictwa Próby.