Historia Suwałk

1688

pierwsza wzmianka o Suwałkach

1710

Król August II pozwolił na targi i jarmarki

kameduli wyjednali u Króla Augusta II zgodę na odbywanie targów i jarmarków w Suwałkach; w tym czasie istniały już Suwałki Wielkie i Suwałki Małe

1715

Suwałki uzyskały prawa miejskie od kamedułów

1720

Suwałki oficjalnie miastem

August II nadał Suwałkom przywilejem lokacyjnym prawa miejskie magdeburskie

1795

miasto włączono do Królestwa Prus

1800

urodził się Karol Majerski

9 kwietnia 1800 roku, w Warszawie, urodził się architekt, którego nazywamy głównym budowniczym Suwałk; współczesne źródła przypisują Majerskiemu projekty lub kierownictwo budowy ponad 150 domów w Suwałkach, pod jego kierunkiem stanęła cerkiew prawosławna, szpital św. Piotra i Pawła, ratusz miejski, kościół ewangelicki, gimnazjum gubernialne, dom gubernatorów, gmach rządu gubernialnego, kaplica na cmentarzu i wieże na kościele św. Aleksandra

1807

Suwałki włączono w skład Księstwa Warszawskiego

1815

Suwałki w granicach Królestwa Polskiego

po kongresie wiedeńskim Suwałki znalazły się w granicach Królestwa Polskiego

1816

utworzono województwo augustowskie

z siedzibą w Suwałkach

1842

Urodziła się Maria Stanisława Wasiłowska

23 maja 1842  roku urodziła się Maria Stanisława Wasiłowska, później Konopnicka, polska poetka i nowelistka okresu realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka pisząca jako: „M. K.”, „K.”, „Ko-mar”, „Jan Sawa”, „Marko”, „Jan Waręż”, „Humanus”, „Ursus”, „Mruczysław Pazurek”

1849

urodził się Alfred Wierusz-Kowalski

11 października 1849 roku urodził się polski malarz, przedstawiciel realizmu; od 1873 przebywał na emigracji w Monachium, członek i honorowy profesor Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, przedstawiciel szkoły monachijskiej

1851

urodził się Teofil Noniewicz

27 kwietnia 1851 roku urodził się wielki suwalski społecznik i lekarz; zarządzał społecznie suwalskim szpitalem, zasiadając jednocześnie w jego Radzie Opiekuńczej, należał do Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, prezes pierwszej Rady Miejskiej Suwałk, jeden z założycieli suwalskiej Straży Ogniowej, organizator, a następnie prezes Polskiej Czytelni Naukowej, członek zarządu Związku Strzeleckiego

1866

utworzono gubernię suwalską

1870

urodził się Emil Młynarski

w Suwałkach mieszkali rodzice Emila Młynarskiego, jednego z wybitnych polskich muzyków, słynnego dyrygenta i kompozytora, współzałożyciela i dyrektora Filharmonii Warszawskiej w latach 1901–1905, który urodził się 18 lipca 1870 roku w Kibartach na terenie XIX-wiecznej Suwalszczyzny

1872

Suwałki czwartym co do wielkości miastem Królestwa

1875

urodził się Jerzy Lalewicz

21 sierpnia 1875 roku, w Wilkowyszkach, urodził się Jerzy Lalewicz, absolwent suwalskiego gimnazjum i szkoły muzycznej, profesor Akademii Muzycznej w Wiedniu, pianista i pedagog

1882

urodziła się Aleksandra Szczerbińska

12 grudnia 1882 Aleksandra Szczerbińska, później Piłsudska, działaczka niepodległościowa, służyła w Legionach Polskich, odznaczona Orderem Virtuti Militari, działaczka PPS i POW, druga żona Józefa Piłsudskiego

1906

urodził się Knut-Olof Falk

19 kwietnia 1906 urodził się w Hammars Glasbruk w prowincji Narke w Szwecji szwedzki slawista i bałtysta, profesor Uniwersytetu w Lund. Przed budynkiem Muzeum Okręgowego, znajduje się pomnik poświęcony prof. Falkowi, przypominający skandynawską stellę nagrobną, z literami stylizowanymi na runy. Istnieje również ulica jego imienia.

1915

Suwałki zajmują wojska niemieckie

po klęsce Rosji na początku pierwszej wojny światowej miasto zajęły wojska niemieckie

1915

urodził się Edward Franciszek Szczepanik

22 sierpnia 1915 roku urodził się ostatni premier rządu polskiego w Londynie na uchodźstwie

1919

Suwałki w granicach Rzeczypospolitej

23 sierpnia niemieccy żołnierze opuszczają Suwałki, a nazajutrz do miasta wkracza wojsko polskie

1922

urodził się Lechosław Zygmunt Marszałek

9 marca 1922 urodził się polski reżyser i scenarzysta filmów animowanych, twórca psa Reksia – bohatera serialu animowanego dla dzieci, współtwórca Bolka i Lolka

1926

urodził się Andrzej Wajda

6 marca 1926 roku urodził się wybitny reżyser filmowy, współtwórca „szkoły polskiej”, zdobywca Oskara, laureat najważniejszych nagród filmowych

1926-1927

Czesław Miłosz w Suwałkach i na Suwalszczyźnie

rodzice Czesława Miłosza w latach 1926-1927 mieszkali w Suwałkach, a on sam często przyjeżdżał do swoich ciotek w Krasnogrudzie, gdzie spędzał wakacje

1927

urodził się Andrzej Strumiłło

23 października 1927 roku, w Wilnie, urodził się człowiek mocno związany z Suwalszczyzną, polski malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf, poeta, pisarz, scenograf, profesor kontraktowy ASP Kraków, a także były kierownik pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ; członek Związku Polskich Artystów Fotografików i Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego, a także członek kapituły nagrody „Włócznia Jaćwingów” oraz kapituły „Złotego Berła Kultury Polskiej”; laureat złotego medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego i Honorowy Obywatel Miasta Suwałk; obecnie zamieszkały w Maćkowej Rudzie

1938

w Suwałkach stacjonują

– 41 Pułk Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
– I Dywizjon 29 Pułku Artylerii Lekkiej,
– 2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego,
– 3 Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk Jana Kozietulskiego,
– 4 Dywizjon Artylerii Konnej,
– Suwalska Brygada Kawalerii,
– II Szwadron Łączności SBK.

1938

urodził się Leszek Aleksander Moczulski

18 lutego 1938 urodził się filolog polski, poeta, autor tekstów piosenek, m.in. Skaldów i Marka Grechuty, a także hymnu Suwałk

1939

Suwałki w Rzeszy Niemieckiej

Suwałki wcielono do Rzeszy pod nazwą Sudauen; Niemcy przeprowadzają masowe aresztowania miejscowej inteligencji

1941

Stalag I F Sudauen

Niemcy założyli obóz, w którym zginęło kilkadziesiąt tysięcy jeńców, głównie rosyjskich

1944

wojska niemieckie opuszczają Suwałki

23 października Niemcy opuszczają Suwałki, a do miasta wkraczają wojska 3. Frontu Białoruskiego

1975-1999

Suwałki miastem wojewódzkim

w wyniku reformy administracyjnej Suwałki otrzymał status miasta wojewódzkiego

1999

Suwałki miastem na prawach powiatu

2008

Suwałki Blues Festival po raz pierwszy

jego organizatorami są Urząd Miejski i Suwalski Ośrodek Kultury, impreza tradycyjnie odbywa się w drugi weekend lipca; festiwal znany jest również na arenie międzynarodowej i gości muzyków spoza Polski