Współpraca międzynarodowa i wymiany młodzieżowe

Miasto Suwałki jest otwarte na wszelkie wartościowe inicjatywy i międzynarodowe projekty. Dlatego gdy sprawa jest ważna, może przynieść korzyści dla miasta i lokalnej społeczności, nie tylko te materialne, ale przede wszystkim kulturowe czy społeczne, Suwałki zawsze chętnie podejmuje nowe wyznania.

Gmina Miasto Suwałki ma podpisanych 7 umów partnerskich. Co ważne wszystkie z nich to umowy ,,żywe”, nie tylko deklaracje spisane na papierze.

Kontakty Suwałk z partnerskimi miastami są ciągłe, bardzo aktywne i odbywają się na wielu różnorodnych płaszczyznach. To zarówno spotkania lokalnych samorządowców, jak również pracowników instytucji takich jak: ośrodki kultury, szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej. W międzynarodowe kontakty z europejskimi partnerami zaangażowane są również służby mundurowe takie jak policja i straż pożarna. Bardzo cenne, spontaniczne i wartościowe są przeróżne projekty młodzieżowe.

Wybrane inicjatywy międzynarodowe podejmowane przez Miasto Suwałki we współpracy z bliźniaczymi miastami pokazują, że bliźniacza współpraca i kontakty w Europie są dla Suwałk bardzo ważnym elementem lokalnego rozwoju i rozwoju tutejszej społeczności.

Grande-Synthe
Notodden
Waren (Müritz)
Võru
Mariampol
Olita