17 października 2022r. uprawomocniła się Uchwała Rady Miejskiej ustanawiająca nowy Herb Miasta Suwałk.

Miasto Suwałki trzykrotnie (w latach 2005, 2011 i 2014) występowało do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie dotychczas używanego wzoru herbu. Wszystkie próby okazywały się bezowocne, a opinie Komisji Heraldycznej wskazywały na oczywiste nieprawidłowości, błędy i brak zgodności historycznej w powszechnie używanym herbie np.: niczym nieuzasadniona żółta (złota) podstawa herbu, ukoronowanie trójwzgórza zamiast krzyża, brak właściwych atrybutów świętych ukazywanych w ikonografii, mylny wizerunek patronów przedstawianych jako dwóch mnichów, mimo iż jedna z postaci herbu była osobą świecką.

Komisja Heraldyczna w  dniu 8 lipca 2022 r. pozytywnie zaopiniowała przesłany projekt. Na podstawie opinii Komisji Heraldycznej pozytywną opinię wydał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Historyczny herb guberni suwalskiej został zatwierdzony przez cesarza Aleksandra II 25 lutego 1869 roku herb guberni suwalskiej utworzonej w 1867 roku. Herb przedstawia zieloną świerczynę na czarnym wzgórzu na złotej francuskiej tarczy, przeciętej dwoma błękitnymi strumieniami, zwieńczonej imperatorską złotą koroną. Herb otaczały dwie złote gałązki dębowe splecione błękitną wstęgą orderu świętego Andrzeja.

Pogodne Suwałki to hasło przewodnie Suwałk. Nawiązuje nie tylko do tego, że nasze miasto jest najbardziej znane z prognozy pogody i najniższych temperatur zimą, ale także do tego, że mieszkają tu pogodni ludzie. W Suwałkach jest pogoda zarówno dla aktywnych, jak i ceniących spokój, młodszych i starszych, turystów i mieszkańców, dla ludzi przedsiębiorczych i odważnych. Świadczy o tym fakt, jak bardzo Suwałki zmieniły się na lepsze w ostatnich latach.

Maskotką „Pogodnych Suwałk” jest Miś UśMich. To jedyny biały niedźwiedź, jakiego można spotkać na ulicach naszego miasta, w dodatku jest bardzo sympatyczny. Jego wizerunek wita wjeżdżających do Suwałk od strony Jeleniewa, Budziska, Sejn, Augustowa, Raczek, Filipowa i Olecka.

Logo Miasta Suwałki – 28 października 2011 roku Zarządzeniem NR 280/11 Prezydenta Miasta Suwałk wprowadzono system identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego (logo) Gminy Miasta Suwałki.

Za punkt wyjścia dla stworzenia konceptu identyfikacji wizualnej przyjęta została esencja marki zawarta w haśle: POGODNE SUWAŁKI oraz osobowość marki określona jako „pogoda ducha”. Jako, że pogoda ducha nierozerwalnie wiąże się z poczuciem humoru, stąd podstawą projektu graficznego znaku marki jest idea POGODNEGO UŚMIECHU. W oparciu o konsultacje społeczne, przeprowadzone dla potrzeb strategii promocji, które wskazały na wizerunek BIAŁEGO MISIA jako tradycyjny i powszechnie akceptowalny symbol miasta, na Znak Marki Miasta zaproponowana została graficzna stylizacja UŚMIECHU BIAŁEGO MISIA.

Projekt Znaku Marki oraz opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Suwałki zrealizowane zostało przez Aleksandra Bąka, niezależnego twórcę, specjalizującego się w projektowaniu grafiki użytkowej.
A co o swojej pracy mówi autor logo – Aleksander Bąk:
-Jak zawrzeć w znaku promocyjnym osobowość marki miasta, określoną jako „pogoda ducha”? Bez poczucia humoru tego się nie zrobi. Czy pamiętamy z dzieciństwa najprostszy sposób rysowania białego misia na śniegu? Oczko, oczko, nos, uszko i… uśmiech! Tego się nie zapomina. A dodatkowo linia ucha i uśmiechu tworzy literę S. S jak… Czarna Hańcza!

Rolą logo, jako głównego elementu komunikacji wizerunkowej, jest między innymi przekazanie pozytywnego przesłania emocjonalnego. Logo ma wzbudzać sympatię, być oryginalne i budzić dobre skojarzenia. Musi być atrakcyjne i przyjazne, a także łatwe do rozpoznania i zapamiętania.

Została ustanowiona Uchwałą nr XLIX/641/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 2022-09-28 w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta Suwałk.

Flaga jest prostokątnym płatem o proporcjach 5:8 (szerokość do długości), podzielonym poziomo na dwa pasy: zielony i czerwony, szerokości kolejno 17/20 i 3/20 szerokości płata, z herbem Suwałk w części centralnej wysokości 8/10 szerokości płata.

Baner stanowi pionowe odwzorowanie flagi, o proporcjach 4:1 (wysokość do szerokości), podzielone na dwa poziome pasy zielony i czerwony szerokości odpowiednio 37/80 i 43/80 wysokości płata. Herb, wysokości 16/80 wysokości płata, umieszczony jest w taki sposób, że jego górna krawędź leży w odległości 22/80 wysokości płata od górnej krawędzi płata.

Flaga stolikowa Suwałk jest pionowym odwzorowaniem flagi o proporcjach 2:1 (wysokość do szerokości) mocowanym na poprzeczce podwieszanej na stojaku z podstawą. Płat podzielony jest na dwa poziome pasy, zielony i czerwony szerokości odpowiednio 27/40 i 13/40 wysokości płata. Herb, wysokości 16/40 wysokości płata, umieszczony jest centralnie.

Słowa: Leszek Aleksander Moczulski
Muzyka: Jacek Zieliński

Zapis nutowy do pobrania

Sercem cię widzę moje miasto
Otwiera się zamknięty świat
Echa i cienie, ślady wieków
Tędy przebiegał dawny trakt.
Stanica tych co wędrowali
Co przemierzali długi trakt
Piękno przyrody ich tu przywiodło
I ukochali od jezior wiatr
Ref.
Kraino w słońcu jezior
I puszczy i obłoków
Rodzinne moje miasto
Nad Czarnej Hańczy wodą.
Kraino w słońcu jezior
Dziś tęsknię ja za tobą
Suwałki, moje miasto
Nad Czarnej Hańczy wodą.

W zaułkach trochę dawnej ciszy
W parku znajomy wieczorny zmierzch
Płaszcz gwiazd nad miastem rozpostarty
Miasto – je widzę nawet w mym śnie.
Nim świt je zbudzi, nim księżyc zgaśnie
I nim zawładnie pospieszny dzień
Płyń Czarna Hańczo przez moje miasto
Zobaczyć ciebie, usłyszeć chcę.
Ref.
Kraino w słońcu jezior
I puszczy i obłoków
Rodzinne moje miasto
Nad czarnej Hańczy wodą.
Kraino w słońcu jezior
Dziś tęsknię ja za tobą
Suwałki, moje miasto
Nad Czarnej Hańczy wodą.

Oficjalnym hejnałem Suwałk jest utwór „Fanfary suwalskie” Pawła Łukowca – absolwenta i pracownika Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Jest to kompozycja na trzy trąbki trwająca ok. 35 sekund.

„Fanfary suwalskie” zostały hejnałem Miasta na mocy uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę Miejską dnia 22 grudnia 2004 roku (uchwała nr XXIX/349/4).

Herb Suwałk przedstawia wizerunki św. Romualda i św. Rocha, trzy góry zwieńczone koroną, umieszczony nad koroną krzyż i czarnego psa. Zastąpił on herb guberni suwalskiej, który obowiązywał od 1869 roku.

Św. Romuald – to założyciel zakonu kamedułów, św. Roch jest symbolem opiekuńczości i ochrania przed zarazami. Pies u jego nóg symbolizuje wiarę, wierność i posłuszeństwo. Trzy zielone góry nawiązują bezpośrednio do kamedułów, gdyż trzy góry z koroną są godłem tej kongregacji zakonnej.

Została ustanowiona Uchwałą nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia flagi i flagi stolikowej Miasta Suwałk Uchwała nr VII.61.2015

Flaga Miasta Suwałki to prostokąt, o proporcjach szerokości do długości 5:8. Płat flagi podzielony jest na dwie płaszczyzny w kolorach od góry: zielony i czerwony, w proporcjach 8:5. Na płacie centralnie umieszczony jest Herb Miasta Suwałk. Barwy flagi wywodzą się z barw użytych w herbie miasta (trójwzgórze i pole tarczy herbowej). Flaga jest dwustronna.