Film dokumentalny o niemieckim obozie jenieckim Stalag IF Sudauen to projekt, który powstaje w oparciu o dostępne materiały historyczne oraz relacje świadków i historyków. Celem filmu jest przybliżenie widzom faktów o funkcjonowaniu obozu oraz uzmysłowienie dramatu ludzi, którzy w męczarniach stracili życie.

Inspiracją do stworzenia filmu dokumentalnego była książka Pana Edmunda Sobonia pt.: „Stalag IF Sudauen – piekło pod niebem suwalskim”. Powyższa książka to najobszerniejsze opracowanie traktujące o istnieniu obozu Stalag IF. Są w niej zawarte relacje żyjących świadków i rodzin tych, którzy już odeszli.

Co zadziwiające bardzo ciężko znaleźć jakiekolwiek naukowe opracowania filmowe czy książkowe opisujące historię obozu Stalag IF Sudauen. Nie wspominając już o miejscach pamięci czy choćby akapitu w szkolnych podręcznikach do historii. Jedynym obiektem upamiętniającym ofiary działania obozu jest cmentarz przy ulicy Reja w Suwałkach.

Szacunkowa liczba 50 000 ofiar spotkała się z historyczną obojętnością. Dla porównania obóz Stalag IB w Olsztynku w którym zginęła podobna liczba jeńców wojennych, doczekał się własnego muzeum z profesjonalnie wykonanymi makietami obozu, mnóstwem pamiątek i interaktywnymi tablicami multimedialnymi.

W obozie Stalag IF Sudauen przetrzymywani byli głównie rosyjscy jeńcy wojenni ale znajdowali się tam również Polacy, Żydzi, Włosi i Azjaci.

Reżyserem filmu „Stalag IF Sudauen” jest Krzysztof Dawid Kowalewski – suwalczanin, filmowiec i fotograf, założyciel komercyjnych marek filmowych: 3FILM i 3FILM Commercial. Więcej o twórcy znajdziesz odwiedzając jego stronę: https://krzysztof-kowalewski.pl

Premiera filmu zaplanowana jest na późną jesień 2021. Projekt został wsparty finansowo przez Miasto Suwałki w ramach stypendium artystycznego przyznanego Krzysztofowi Kowalewskiemu na ten cel. Z pomocą finansową twórcom wyszli też naprzeciw przedsiębiorcy, którzy udzielili wsparcia finansowego przyjmując rolę mecenasów filmu.

Zdjęcia i tekst pochodzą ze stron: https://stalag.pl oraz https://krzysztof-kowalewski.pl.

O pracach nad filmem będziemy informować na bieżąco.